Wudang Xuanwupai

Lär dig att bemästra dig själv

Djupa rötter

Genom interna och externa rörelser skapar vi jämvikt i hela människan genom koordination, balans, medvetande, vilket leder till bättre hälsa och ett lugnare sinne. Unikt med systemet är att alla rörelser som används i hälsosyfte också kan användas i en kampsituation. Hälsa och självförsvar i ett.

Wudang Xuanwupai har rötter som sträcker sig långt tillbaka i den kinesiska historien och lämpar sig för alla åldrar och kroppstyper eftersom man hela tiden tränar utefter sina egna förutsättningar. Träningen ger en ökad känsla av välbefinnande, mer energi och förbättrad kroppskännedom. Den stärker både kropp och själ.

Det är ett komplett system för hälsa och kamp men kan även utgöra en utmärkt grund för din övriga träning i andra arter.

Terminsstart

Den nya terminen startar onsdagen den 2 september kl 19:30 på Kabelgatan 9 i Kungsbacka. Anmäl dig i Facebookevenemanget här eller via vår kontaktsida.