Riktlinjer för medlemskap

  1. Träning inom kampkonst kräver att man hela tiden jobbar med sitt tålamod och sin självkontroll. Medlemmar som genom sitt agerande utgör en fara eller osäkerhet för sina träningskamrater varnas en gång och kan därefter uteslutas.
  2. Kriminellt belastade, narkotikamissbrukare eller de som medvetet tränar för att orsaka skada och bråk kan inte bli medlemmar i Bujinkan Sanshi. Medlemmar som genom sitt agerande uppvisar detta varnas en gång och kan därefter uteslutas.
  3. Föreningen har nolltolerans mot rasism, kriminalitet, mobbning, droger och dopning. Medlemmar som genom sitt agerande motarbetar detta varnas en gång och kan därefter uteslutas.
  4. Föreningen välkomnar alla oavsett kön, ålder, härkomst och politisk/religiös tillhörighet. Föreningen skall vara en säker och trygg plats för alla medlemmar och vi förbehåller oss rätten att varna och utesluta de individer som medvetet motarbetar detta öppna och respektfulla förhållningssätt.
  5. Medlemskap i Bujinkan Sanshi Dojo är endast möjlig för de som godkänner och följer riktlinjerna.

Respektera dina träningskamrater. Personlig hygien och hela och rena kläder är en självklarhet för allas trivsel.

I din ansökan om att bli medlem kommer du att få skriva under dessa riktlinjer. De som inte följer de ovannämnda riktlinjerna kan ej vara aktuella för medlemskap i Bujinkan Sanshi Dojo Kungsbacka IF.

Hur vi behandlar personuppgifter kan du läsa om i vår personuppgiftspolicy här.