Dōjō 道場 – uppstarten

[English below]
Den vackra hösten har kommit och Sveriges nyaste förening inom kampkonsten Bujinkan Budō Taijutsu har precis fått ordning på alla papper och är nu igång för fullt. Bujinkan Sanshi Dōjō har slagit upp sina portar i Kungsbacka strax söder om Göteborg och har för närvarande träning för barn och ungdom i åldern 7 – 16 år.

Att öppna en dōjō är inget som vi tar lätt på. Det är ett åtagande man måste brinna för och alla som kommer för att lära sig en kampkonst måste veta att klubben hela tiden arbetar för att bli bättre och bättre. Budō är en ständigt pågående process vilket tecknet dō 道, vägen, i ordet budō tydligt visar. Det är en väg mot självkultivering, en väg utan ände.

Vi har väntat länge på att öppna vår dōjō. Vi ville vara säkra på att ha tid, ork, kunskap och passion för att driva detta projekt och förhoppningsvis få möjlighet att utvecklas tillsammans med alla som vill komma och träna med oss. Vår förhoppning är också att kunna ta duktiga instruktörer inom vår art till Kungsbacka för träningsläger framöver.

Här på bloggen kommer vi att dela med oss av vår syn på träningen inom Bujinkan Budō Taijutsu. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller bara är sugen på att komma och träna hos oss.

Du är alltid välkommen!


Dōjō 道場 – the start

Beautiful autumn is here and the newest Bujinkan Budō Taijutsu dōjō in Sweden has now got all the papers in order. Bujinkan Sanshi Dōjō just opened up in the town of Kungsbacka just south of Gothenburg and at the moment we offer training for children and adolescents aged 7 to 16 years old.

To open up a dōjō is not to be taken lightly. It’s a commitment and all who come to learn a martial art must know that the dōjō and its teachers are constantly working to improve. Budo is an ongoing process which the character dō道, the way, in the word budō clearly shows. The path to self-cultivation is a road and not a destination.

We have waited a long time to open up our dōjō. We wanted make sure that we had the time, energy, knowledge and passion to work with this project and hopefully get the opportunity to progress in the art together with all who want to come and train with us. We also hope to be able to get skilled instructors within our martial art to Kungsbacka for seminars in the future.

Here on the blog we will share our view on training in the Bujinkan Budō Taijutsu. Do not hesitate to contact us if you have questions or just want to come and train with us.

You are always welcome!

autumn-maple-lo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait