Välkommen till Sanshi Budo & Kampcenter

Vi finns i Kungsbacka och bedriver träning i både japanskt, kinesiskt och filippinskt kampsystem. Läs mer om stilarna i menyn ovan.

BUJINKAN BUDO TAIJUTSU är en traditionell men levande japansk kampart. Kampsystemet har aldrig hamnat i fällan av att bli en sport med regelverk och där tekniker som inte lämpar sig för tävling tas bort. Denna autentiska kampart tränas både traditionellt och med modern applikation, vi tränar obeväpnat men också med traditionella vapen som svärd, spjut och stavar och anpassar oss också till nutid och moderna situationer. Nästa nybörjarstart är tisdagen den 12 mars 2019 kl 19:30 i Björkris gymnastiksal.

KALI SIKARAN är en filippinsk kampart som innehåller filippinsk boxning, kickboxning, stickfighting, grappling samt försvar mot kniv- och vapenattacker. Träningen är mycket realistisk och effektiv som självförsvar och anpassas till utövarens fysiska förutsättningar. Om du är liten och lätt måste du arbeta på annat sätt jämfört med en stor person. Kali Sikaran Handlar om att träna något som fungerar! Selfdefence with confidence. Nästa nybörjarstart är tisdagen den 12 mars 2019 kl 18:00 i Björkris gymnastiksal.

WUDANG XUANWUPAI är en kampkonst från de legendariska Wudangbergen i Kina. Utövandet ger dig bättre hälsa, ökad kroppskontroll och kunskap i självskydd genom träning i olika former av qigong och taijiquan. Ett tydligt inslag i just de kinesiska arterna är att vi tränar upp en styrka från insidan och ut (internal martial art). Unikt med detta system är också att alla rörelser du kommer att lära dig, kan användas i en kampsituation. Balans, inre styrka och självförsvar i ett! Nästa nybörjarstart är onsdagen den 13 mars 2019 kl 19:30 i Kolla Motionshall.

NINPO DRAGONS – ”ninjaträning” som barnen själva säger, är ett välutvecklat koncept anpassat till barn mellan 7-10 år. Vi har plockat ut enkla övningar och tekniker från Bujinkan som i första hand stärker och bidrar till förbättrad kroppskontroll, koordination, smidighet och motorik. Övningarna är enkla men kan vara fysiskt krävande och vi använder repetitioner och drillar som en del i att upptäcka vår egen utveckling. Vi finns på fem orter i Sverige. Inga tävlingar förekommer.

Om du har frågor eller är intresserad av att prova på våra olika kampsystem går det bra att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du här.

 

 

tre-forbund-logo