Styrelsen för SBKC

Här hittar du medlemmar i styrelsen för Sanshi Budo Kampcenter Kungsbacka. Årsmöte annonseras via respektive grupp på facebook senast 3 veckor innan. Har du något du vill framföra går det bra att mejla till någon av oss.

Styrelsens sammansättning:

• Ordförande, tränings- och lägeransvarig:
  Magnus Minghetti – magnus@sanshi.se

• Kassör, tränings- och materialansvarig:
  Christian Matti – christian@sanshi.se

• Sekreterare, träningsansvarig barn:
  Martin Araya – martin@sanshi.se