”Kampsport är ju farligt tänker du, och visst, till viss mån har du rätt. Men här handlar det inte om UFC eller att du som amatör ska upp i ringen mot en thaiboxningsmästare. Många kampsporter har element som innebär nytta för både kropp och hjärna och det har vi tittat närmare på.”

Därför ska du börja kampsporta!

Kampsportsutövning har många positiva effekter men dess allra främsta fördel är allsidighet. Kampsport i olika former är svårslaget i detta avseende. Kampsportsträning utvecklar alla fysiska kvalitéer, såsom styrka, uthållighet, snabbhet koordination och rörlighet. Därutöver får hjärnan mycket stimulans, det handlar ju om att överlista sin motståndare. Dessutom utvecklar man alla kroppsdelar när man tränar kampsport. Få andra former av fysisk aktivitet kan mäta sig med kampsport ur denna synvinkel.

Alla kan utöva

En annan viktig fördel med kampsport är att det aldrig är för sent att börja. Alla oavsett ålder, fysisk träningsstatus, tidigare träningserfarenhet kan utöva kampsport på sin egen nivå. Utbudet är stort idag och de flesta kampsporter erbjuder träning för vuxna nybörjare. Många kampsporter har graderingssystem (till exempel olika bälten) som gör att man kan tävla ”mot sig själv” och känna att man växer och utvecklas, vilket gör att man blir motiverad att fortsätta.

Det är inte farligt

Man kan tro att kampsportsutövning är farligt och att man lätt kan skada sig. Faktum är att kampsport är en tämligen trygg och säker träningsform jämfört med de flesta andra idrotter och träningsaktiviteter. Överbelastningsskador (förslitningsskador) som är ett stort gissel särskilt för motionärer är sällsynta inom kampsport tack vare dess allsidiga karaktär. Även akuta skador är mindre förekommande än i många andra vanliga träningsformer.

Ett socialt samspel – som kan motverka stress

Kampsport utövas oftast med en träningspartner eller en motståndare. Detta tillför en ytterligare dimension. Att vara en del i ett socialt samspel där man måste anpassa sig till en annan människas rörelser har visat sig vara väldigt fördelaktigt. Det syns inte minst när det gäller stress och stressrelaterade problem och sjukdomar. Forskningen har visat att fysisk aktivitet har större positiv inverkan och motverkar stress i större utsträckning om den utförs i samspel med andra.

Sammantaget är kampsport i olika former en fantastisk träningsform som är tillgänglig för alla oavsett förutsättningar och ambitionsnivå. Det stimulerar och utvecklar både kroppen och knoppen på ett allsidigt och harmoniskt sätt. Kampsport är en trygg och säker träningsform som erbjuder ett socialt sammanhang, gemenskap och möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Kampsport åt alla!

– artikeln är skriven av Michail Tonkonogi

BLOGG 2023-03-29 

Michail Tonkonogi är professor i medicinsk vetenskap med inriktning idrottsfysiologi vid Högskolan i Dalarna. Under sin karriär har han bland annat tränat Norges olympiska landslag och utarbetat nya riktlinjer för barn- och ungdomsträning på uppdrag av Riksidrottsförbundet

Här är en film om varför vi tränar.