Betydelsen av kamae 構

 [English below] I princip det första en utövare av Bujinkan Budo Taijutsu kommer i kontakt med under träningen är våra kamae 構. Inom vissa kampkonster översätts kamae ofta till hållning eller kroppsställning, men det är inte riktigt hela sanningen. Kamae är själva ramen för vårt sätt att röra oss. Kamae ger oss struktur, fysisk såväl […]