Seminarium


Basic Knife Defense kurs 5 februari 2022.

Kursen hölls utav Punong Guro Johan Skålberg som har ett mycket långt CV inom kampsport och är bl a grundaren av den filippinska kamparten Kali Sikaran International. Johan föreläser och instruerar professionellt över hela världen och är en mycket uppskattad instruktör.

Knivförsvarskursen är utvecklad i samarbete med poliser, livvakter och militär personal.

Deltagare på Basic Knife Defense kursen 20 nov 2021