Vårt namn och vår logotyp

Mōri Motonari 毛利元就 var en framstående daimyo i 1500-talets Japan. Han hade tre söner som han aktivt försökte få att samarbeta för klanens bästa och en dag kallade han dem till sig i sitt slott. Motonari gav sina söner var sin pil och bad dem sedan att knäcka dem. Efter att sönerna knäckt sina pilar gav han dem tre pilar var med orden ”försök nu att knäcka alla tre på en gång”. Hur sönerna än försökte kunde de inte bryta sönder pilarna så länge de hölls ihop. Tillsammans var de starkare än en och en.

Man vet inte med säkerhet om detta är en sann historia men det är legend som det ofta berättas om i Japan och vi tyckte att det var ett passande namn för vår förening eftersom talet tre ofta återkommer i vår träning. Vi har konceptet om shu-ha-ri, som är de olika inlärningsstegen, vi har även shin-gi-tai, vilket visar på betydelsen av att sinne, teknik och kropp skall vara ett i alla rörelser vi gör. I Kali Sikaran använder vi ofta en triangel för att förklara vårt sätt att röra oss. Ten-chi-jin är ett annat koncept och det finns många fler. Våra ledord i all träning inom Sanshi är också tre till antalet, Fokus-Intention-Pondus.

2016 startade Magnus Minghetti och Christian Matti upp Sanshi Budo Kampcenter i Kungsbacka. Efter att ha varit drivande både som instruktörer och i styrelser för olika klubbar i Göteborg kände vi att det var dags att starta upp en ny egen klubb. Vi är båda licensierade Shidōshi (instruktörer) från Bujinkan Honbu Dōjō i Japan av vår sōke dr Hatsumi Masaaki och vi innehar grader och licenser även i andra arter. Du kan läsa mer om oss under menyn Instruktörer.

2018 utökade vi verksamheten med den Filippinska kamparten Kali Sikaran och med Madunong Jonas Kilander, erfaren personlig elev till Punong guro Johan Skålberg, grundare av KSI – Kali Sikaran International

2018 lade vi även till kinesiska Wudang Xuanwupai med ledning av Magnus Minghetti (erfaren personlig elev till Simon Brunström och Jakob Pang Isaksson).

2019 startade vi även upp en motionsform av Muay Thai med Christian Matti som tränare. Christian har under många år tränat thai- och kickboxning för Johny Gevriye (Johny´s Kickcenter) och Jyrki Saario (Ironman Göteborg).

2020 startade vi en parallell grupp till vår barnverksamhet Ninpo Dragons som heter Ninpo Tigers. Den här gruppen är mindre och vi har mindre fokus på gruppen utan istället mer på individen. Den här gruppen passar de barn och ungdomar som trivs bättre i ett mindre sammanhang.

2023 lade vi till ytterligare en ”kampsport”, nämligen HEMA.

HEMA (Historical European Martial Arts), eller historisk fäktning, är träning av dokumenterade europeiska kamparter som dött ut, men som nu återskapas. Från 1300-talet och framåt finns ett mycket stort antal källor som ingående dokumenterar stilar och tekniker – skrivna av fäktmästarna själva!

Tränings leds utav Anders Linnard som är en pionjär inom HEMA, både i Sverige och internationellt. Han har tränat fäktning och kampsport sedan 1988 och grundade den framträdande klubben Göteborgs Historiska Fäktskola 2003, där han var huvudinstruktör i 16 år. Han har varit ledande inom forskning, att tolka källorna, ta fram pedagogiska träningsmodeller och att utveckla tävlingsformaten.

Sanshi Budo Kampcenter är medlem i Svenska Budo & Kampsportsförbundet, Svenska Bujinkanförbundet, Svenska Kung Fu och Wushu förbundet, Svenska Kampkonstförbundet och Riksidrottsförbundet.

Cred. Our sincere appreciation to Mark Lithgow (Japan) for helping us with the name Sanshi Dōjō and the meaning behind it.

Östasiatiska kampkonsttraditioner för alla!