Styrelsen för SBKC

Här hittar du medlemmar i styrelsen för Sanshi Budo Kampcenter Kungsbacka. Årsmöte annonseras via respektive grupp på facebook senast 3 veckor innan. Har du något du vill framföra går det bra att mejla till någon av oss.

Styrelsens sammansättning:

• Ordförande, tränings- och lägeransvarig:
  Magnus Minghettimagnus@sanshi.se

• Kassör, tränings- och materialansvarig:
  Christian Mattichristian@sanshi.se

• Sekreterare, träningsansvarig barn:
  Martin Arayamartin@sanshi.se

Nästa årsmöte är den 3 juni kl 19:00. Inbjudan kan du öppna upp nedan: