Anders Linnard

Provost

Kontakt: anders.linnard@saintmark.se | 073-650 93 01

 

Mitt namn är Anders Linnard och min kärlek till fäktningen och de ideal som svärdet representerar började tidigt. I 13-årsåldern fann jag sportfäktningen, men den stora drömmen var alltid historisk fäktning. På 90-talet hittade jag en pionjärgrupp som hette Jeu de Salle, med fokus på rapir och dolk. Det ledde till att jag 2003 startade Göteborgs Historiska Fäktkola, där jag var huvudinstruktör fram tills jag klev av 2019. I GHFS tog jag fram den pedagogiska modellen för samtliga vapenslag. Många av de tolkningar som används av klubbar runt om i världen har sitt ursprung i arbetet med de historiska källorna som jag gjorde under mina år i klubben.

Tävlingar  och placeringar

Min första guldmedalj i en internationell tävling tog jag 2006 och genom åren har det blivit en hel del tävlingar. Bland medaljerna jag är mest stolt över finns ett SM-guld i långsvärd, samt ett Swordfish-guld. Som ett led i tävlandet har jag också arbetat för att öka säkerheten och bidra med skaderapporter, vilka använts av utrustningstillverkare för att minska riskerna med stålvapentävlingar. Jag har också arbetat med själva formaten för tävlingarna och bland annat skrivit de regler som idag ligger till grund för i stort sett samtliga tävlingar i Norden och som också är godkända av Riksidrottsförbundet.

Träningsmetodik

Jag lägger stort fokus på att elever ska utvecklas fysiskt och mentalt. Träningen utgår från källorna och det är alltid med dessa som bas, men mycket av pedagogiken kommer från modern träningslära där du uppmuntras att pusha dig själv till nästa nivå. Det blir ofta tufft och utmanande, men därigenom också givande. Vi håller också särskilda Akademikvällar, med föredrag kring olika ämnen.

Värderingar och filosofi

För mig är den historiska kontexten och förståelsen för de samhällen våra kampidrotter kommer ur viktig. Jag menar att det finns mycket att lära av den europeiska historien, de människor som kom före oss och de värderingar de hade – även idag. Vi står, som det heter, på giganters axlar. För mig har fäktningen varit en väg mot de insikterna och att bli en direkt länk i den historiska kedjan av utövare – ett sätt att leva historien och knyta an till de som lämnat ett arv åt oss. Jag hoppas kunna visa fler den vägen.

Fencing makes one who can do it well
Into a formidable and capable man
Well-proportioned and sturdy
Light, fit, and nimble – ready for anything
Courageous and undaunted against the enemy
Valiant and stout-hearted, daring manfully
Bold in war; eager to win praise, honour and victory
Emboldening hundreds around him with ease
He makes you marvel at his fencing skill

– Christoff Rösener, 1589

Övriga åtaganden

Utöver min instruktörsroll i Sanshi, driver jag sajten The Historical Fencer, utrustningsföretaget St Mark, samt sitter i styrelsen för graderingsorganisationen The Fencing Guild.